foto1
Naujoji gatvė
foto1
Alytaus panorama
foto1
Miesto fontanas
foto1
Alytaus piliakalnis
foto1
Miesto rotušė
Alytaus miesto vietos veiklos grupė Įm. k. 304045184 Rotušės a. 4, Alytus el. paštas info@alytusvvg.lt

Alytus VVG

Alytaus miesto vietos veiklos grupė

2019-11-29 įvyko visuotinis Alytaus miesto vietos veiklos grupės susirinkimas, kurio metu buvo renkama asociacijos valdyba ir valdybos pirmininkas. Susirinkimo metu patvirtinta iš 9 narių sudaryta valdyba, kurią sudaro atstovai iš savivaldybės, verslo ir nevyriausybinių organizacijų. Valdybos pirmininke išrinkta Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. 

Informuojame, jog mokymai projektinio pasiūlymo pildymui turėję įvykti 2019 m. rugsėjo 18 d., adresu Jaunimo g. 3, 2 aukšto Mokymų erdvėje, yra nukeliami į rugsėjo 27 d. Informaciją sekite www.alytusvvg.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016-06-29 įsakymu Nr. 1V-468, parengta ir patvirtinta Alytaus miesto VVG strategija yra įtraukta į rezervinį sąrašą. Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius susitikęs su vidaus reikalų ministerijos viceministru domėjosi galimybe Alytaus miesto VVG strategiją iš rezervinio sąrašo perkelti į finansuojamų strategijų sąrašą. Meras buvo informuotas, kad artimiausiu metu bus prašoma vyriausybės skirti papildomas lėšas rezerviniame sąraše numatytų strategijų įgyvendinimui. Todėl reikia laukti, o tuo tarpu bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas planuojama dalinai remti iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų. Alytaus miesto VVG teikia konsultacijas rengiant projektus, todėl strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimui bus ieškoma ir kitų finansavimo šaltinių.

Alytaus miesto vietos veiklos grupės informacija

 

Alytaus miesto vietos veiklos grupė nuo šių metų vasario 1 dienos pradeda įgyvendinti Europos Socialinio fondų lėšomis finansuojamą projektą Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas”. Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Projekto uždavinys - įgyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategijoje numatytus veiksmus. Pagrindinės projekto veiklos: vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų rengimas; vietos plėtros strategijos atnaujinimas ir projektinių pasiūlymų atranka: vertinimas, įgyvendinimo stebėsena; vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų bei kompetencijų stiprinimas.

Alytaus miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija skirta įgyvendinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, prisidedančią prie socialinės integracijos didinimo, nedarbo mažinimo, darbingų neaktyvių asmenų užimtumo didinimo ir verslumo gebėjimų skatinimo. Įgyvendinant strategiją bus vykdomas numatytų veiksmų administravimas bei siekiama konkrečių Alytaus miestui aktualių tikslų: teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir prieinamumą Alytaus mieste, ir užtikrinti užimtumo ir neformalią verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes.

Projekto įgyvendinimui skirta 34 874,99 Eur. Planuojama projekto pabaiga - 2023 m. sausio mėn.

Vietos plėtros strategija parengta įgyvendinant Alytaus miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimo projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0035, finansuojamą iš Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto ir Alytaus miesto vietos veiklos grupės lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 Vietos plėtros strategijų rengimo priemonę.

Alytaus miesto vietos veiklos grupės informacija

NVO RENGINYS 4Kaip bendraujant ir bendradarbiaujant tarpusavyje stiprinti ir efektyvinti veiklas, keistis informacija ir patirtimi, rengti bendrus projektus, didinti organizacijų žinomumą, skatinti partnerystę, bet neprarasti  savarankiškumo ir nepriklausomybės, diskutavo Alytaus regiono viešųjų įstaigų, bendruomenių, asociacijų darbuotojai ir savanoriai, Alytaus miesto vietos veiklos grupės atstovai, susirinkę į  renginį „Inovatyvumo ugdymo erdvės“, kurį organizavo viešoji įstaiga Alytaus nevyriausybinių organizacijų informacijos centras. Šiandien nevyriausybinės organizacijos (NVO) privalo dirbti racionaliai ir ekonomiškai efektyviai, kaip ir komercinių paslaugų teikėjams, joms taikomi tie patys reikalavimai ir standartai, todėl natūralus ir pagrįstas darbuotojų siekis mokytis ir  mokyti savanorius, ugdytis gebėjimus ir kompetencijas. Alytaus miesto VVG administracijos direktorė Sonata Dumbliauskienė skaitydama pranešimą tema „Alytaus miesto vietos plėtros strategija – galimybės NVO“, susitikimo dalyviams pristatė parengtą Alytaus miesto vietos plėtros  strategiją, jos tikslus, uždavinius ir priemones, pakvietė miesto NVO aktyviai dalyvauti teikiant projektus strategijai įgyvendinti.

Dabar naršo

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Kalendorius

Sausis 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Prisijungimas