Bendruomenių iniciatyvos Alytaus miesto šeimoms

Alytaus miesto vietos veiklos grupė bendradarbiaudama su Alytaus miesto asociacija „Mūsų Dainava“ ir Alytaus centro bendruomene, parengė 2016 m. finansuojamų bendruomeninės veiklos stiprinimo atrankos konkursui projektus, kuriems Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2016-04-11 potvarkiu Nr. A3-53 skirtas finansavimas. Projektas „Alytaus šeima – mūsų bendruomenės dalis“ skirtas skatinti Dainavos ir Panemunės bendruomenės narių solidarumą bei bendruomeninę socialinę veiklą, kuri padėtų socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir jų šeimoms, didinant kartų bendravimą; stiprinti Dainavos ir Panemunės bendruomenių sutelktumą bei savanorišką veiklą, sprendžiant bendruomenei svarbius klausimus; gerinti Dainavos bendruomenės viešąsias erdves įrengiant vaikų žaidimo aikštelę.

Šiam projektui įgyvendinti skirta 11808,00 eurai. Projektas „Šeimos vakarai Alytaus miesto sode“ skirtas renginių, skatinančių vietos tradicijas ir papročius, organizavimui, įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į bendruomenės gyvenimą; viešųjų erdvių - Alytaus miesto sodo - pritaikymui viešiems bendruomenės poreikiams tenkinti; projekto metu įgyvendinamų renginių, pasiektų rezultatų bei bendruomenės veiklos viešinimui. Šio projekto įgyvendinimui skirta 9660,00 eurų. „Džiaugiuosi, kad bendruomenės pasitiki Alytaus miesto vietos veiklos grupės patirtimi projektų rengime ir įgyvendinime. Smagu, kad bendruomenė atsisuka į šeimą“, - sakė administracijos direktorė Sonata Dumbliauskienė.

Alytaus miesto vietos veiklos grupės informacija

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

© 2020 Alytaus miesto vietos veiklos grupė