foto1
Naujoji gatvė
foto1
Alytaus panorama
foto1
Miesto fontanas
foto1
Alytaus piliakalnis
foto1
Miesto rotušė
Alytaus miesto vietos veiklos grupė Įm. k. 304045184 Rotušės a. 4, Alytus el. paštas info@alytusvvg.lt

Alytus VVG

Alytaus miesto vietos veiklos grupė

Alytaus miesto vietos veiklos grupės direktorė balandžio 13-14 dienomis dalyvavo trečiajame Socialinio verslo forume Vilniuje. Socialinis verslas yra veiksmingas ekonomikos skatinimo įrankis, kuris suteikia nevaržomą galimybę įgyvendinti įvairiausias idėjas. Auganti socialinio verslo svarba, palaipsniui atsirandančios naujos galimybės socialiniam verslui kurti, skatina spręsti ir socialines problemas. Darbo grupėje “Miestų VVG kaip įrankis socialinių verslų kūrimui” buvo pristatyta parengta ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui pateikta Alytaus miesto vietos plėtros strategija.

Alytaus miesto vietos veiklos grupė bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis organizacijomis ne tik teikia konsultacijas, bet ir prisideda konkrečiais darbais. Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo 2016 metams konkurse parengti du projektai, kuriems jau skirtas finansavimas. Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ parengtam projektui Galimybės auga laistomos idėjų skirta 4754, 00 suma. Šio projekto tikslas - stiprinti institucinius gebėjimus per nevyriausybinių organizacijų plėtrą, bendrą veiklą ir bendradarbiavimą Alytaus mieste.

kuriame lt ateiti smallAlytaus miesto vietos veiklos grupė nuo 2015-11-02 iki 2016-02-12 įgyvendino projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0035 “Alytaus miesto vietos plėtros strategijos rengimas“. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuoti 4 renginiai, skirti visuomenės įtraukimui į strategijos parengimą, publikuoti 3 straipsniai „Alytaus naujienose“, parengtas ir ištransliuotas 1 reportažas Alytaus radijuje FM99, pagamintas 1 viešinimo informacinis plakatas, parengta 1 strategija. Parengta Alytaus miesto vietos plėtros strategija skirta įgyvendinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, prisidedančią prie socialinės integracijos didinimo, nedarbo mažinimo, darbingų neaktyvių asmenų užimtumo didinimo ir verslumo gebėjimų skatinimo.

sontaPaskutinį sausio ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje vieningai pritarta Alytaus miesto vietos plėtros strategijai. Ja siekiama didinti vietines įsidarbinimo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius. „Vietos plėtros strategija buvo parengta mūsų bendruomenės narių, gyventojų iniciatyva. Jie patys ir pasiūlė strategijos priemones. Visus išklausėme, diskutavome apie miestui aktualias problemas", – sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė. Viešųjų svarstymų metu pateikti miesto gyventojų, įstaigų, asociacijų atstovų, seniūnaičių ir bendruomenių narių projektiniai siūlymai įtraukti į strategiją.

kuriame lt ateiti smallAlytaus miesto vietos plėtros strategija skirta įgyvendinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, prisidedančią prie socialinės integracijos didinimo, nedarbo mažinimo, darbingų neaktyvių asmenų užimtumo didinimo ir verslumo gebėjimų skatinimo. Siekdama spręsti minėtas problemas bei prisidėti prie Alytaus miesto socialinės integracijos didinimo, Alytaus miesto vietos veiklos grupė parengė Alytaus miesto vietos plėtros strategiją. Į strategijos rengimą buvo įtrauktos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo ir vietos valdžios sektorių atstovai, seniūnaičiai, siekiant užtikrinti integruotus ir novatoriškus veiksmus. Strategijos rengimas užtikrino ir principo ,,iš apačios į viršų“ įgyvendinimą, leido atskleisti Alytaus miesto gyventojų problemas bei galimus sprendimo būdus, geriausiai prisidedančius prie gyventojų socialinės integracijos didinimo ir socialinės atskirties mažinimo. Parengtas veiksmų planas, iškelti tikslai ir uždaviniai yra nukreipti į darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo didinimą bei verslumo gebėjimų vystymą.

Siekdami užtikrinti miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir savivaldybės bendradarbiavimą, veikdami kartu, kviečiame alytiškius spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas. Parengtoje Alytaus miesto vietos plėtros strategijoje atsižvelgta į miesto bendruomenės poreikius, mažinant socialinę atskirtį, skurdą, didinant įsidarbinimo galimybes, skatinant užimtumą.

Strategijoje numatytos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui skatinti. Tai – įvairios psichosocialinės ir sociokultūrinės paslaugos; pagalba namuose; savanorių bei bendruomenės narių, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, mokymai; informacijos sklaida tikslinių grupių asmenims apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas ir tarpininkavimas teikiant šias paslaugas; pagalba namuose; savipagalbos grupių steigimas ir kt.; kūryba paremta bendruomenės narių, menininkų ir kultūros institucijų partnerystė – sprendžiamos iš anksto identifikuotos socialinės problemos. Taip pat veikla, padedanti bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų profesinių įgūdžių – jų įtraukimas į visuomeninę veiklą (įskaitant neformalųjį švietimą, kultūrinę veiklą, savanorystę) ir tarpininkavimas dėl įdarbinimo (bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiu verslu ir vietos valdžia). Remiama bus ir neformali verslumą skatinanti iniciatyva (pvz.: mentorystė, tarpininkavimas, besikuriančio verslo ar individualią veiklą pradedančių asmenų konsultavimas), bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant bendradarbiavimą su kaimo vietovių vietos veiklos grupėmis).

Dabar naršo

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Kalendorius

Rugpjūtis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Prisijungimas