foto1
Naujoji gatvė
foto1
Alytaus panorama
foto1
Miesto fontanas
foto1
Alytaus piliakalnis
foto1
Miesto rotušė
Alytaus miesto vietos veiklos grupė Įm. k. 304045184 Rotušės a. 4, Alytus el. paštas info@alytusvvg.lt

Alytus VVG

Alytaus miesto vietos veiklos grupė

es

Asociacija Alytaus miesto vietos veiklos grupė kviečia Alytaus mieste veikiančias nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Alytaus miesto vietos veiklos grupės 2019-2022 metų vietos plėtros strategiją.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 19 d. 10.00 val. iki 2019 m. gegužės 20 d. 11.00 val.

 

Alytaus miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Alytaus miesto vietos veiklos grupės 2019-2022 metų vietos plėtros strategiją, finansavimo, pagal šiuos veiksmus:

1.1.1. veiksmas. Socialinių paslaugų teikimas namuose socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems darbingiems gyventojams Alytaus mieste ir tarpininkavimo užtikrinimas individualizuotų paslaugų teikimui;

1.1.2. veiksmas. Negalią turinčių darbingų asmenų darbinis užimtumas nevyriausybinėse, viešose ar verslo įmonėse;

1.1.3. veiksmas. Relaksinių paslaugų, skirtų pagerinti darbingų neįgaliųjų psichoemocinę būklę, plėtojimas;

1.1.4. veiksmas. Socialinio taksi ir asmeninio asistento paslaugos organizavimas ir teikimas darbingiems neįgaliesiems

1.2.1. veiksmas. Sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų, socialinės rizikos ir nepasiturinčias šeimas, organizavimas ir įgyvendinimas;

1.2.2. veiksmas. Socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų darbingų asmenų socialinių įgūdžių ugdymas;

1.2.3. veiksmas. Pagalbos sau per pagalbą kitiems grupių organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims;

1.2.4. veiksmas. Psichologo ir mediatoriaus paslaugų teikimas socialinės rizikos, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis aukoms, pabėgėliams, socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 19 d. 10.00 val. iki 2019 m. gegužės 20 d. 11.00 val., vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti Alytaus miesto VVG registruotu laišku, per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai kvietime nurodytu VVG adresu: Jaunimo g. 3, Alytus. Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su 2019 m. gegužės 20 d. datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas laiku.

Pareiškėjas gali teikti vienam veiksmui tik vieną projektinį pasiūlymą.

Parsisiųsti pasiūlymo formą galite čia

Mokymai projektinio pasiūlymo pildymui vyks gegužės 3 d., adresu Jaunimo g. 3, 2 aukšto Mokymų erdvėje, pradžia 16.00 val.

Konsultacijas ir detalesnę informaciją teikia Alytaus VVG administracijos direktorė Loreta Trainavičienė, tel. 8 687 51396, el. paštas alytausvvg@gmail.com, adresas Jaunimo g. 3.

Konsultacijos projektinių pasiūlymų pildymo klausimais teikiamos balandžio 23 d. - gegužės 13 d., darbo dienomis nuo 13 iki 16 val.

Susiję dokumentai:

1. Alytaus miesto vietos veiklos grupės Alytaus miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 28 d. protokolu Nr. 2;

2. Alytaus miesto vietos plėtros strategija, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-334;

3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977;

4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Visi aukščiau išvardinti dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.alytusvvg.lt

Dabar naršo

Dabar svetainėje 100 svečių ir narių nėra

Kalendorius

Liepa 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Prisijungimas