Viešieji pirkimai

Įsakymas 2016-02-01 Nr. VĮ-(1.3)-4 Dėl 2016 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

Įsakymas 2016-11-16 Nr. VĮ-(1.3)-3 Dėl 2015 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

Įsakymas 2015-11-09 Nr. VĮ-(1.3)-1 Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo

Alytaus miesto vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

 

 

 

Pastaba: Dokumentai pateikiami .pdf formatu.